Scotia donates $2 million to fund UBC tech research

Scotia donates $2 million to fund UBC tech research